Sunrise at Mudeford

Mudeford Sunrise

Photographer: Chris MacNaughtan